April 16, 2020 2 min read

Plötsligt "stannar tiden" och vi rör oss

Moder Jord stannar upp och ber oss att pausa ett tag.
Alla våra planer kommer att läggas på hyllan för en tid.

Vi famlar efter något som är bekant men ingenting är som något vi har sett tidigare. Mitt i alla känslor visar vårt samhälle styrka utöver det vanliga. Vi inser vad som verkligen är viktigt. Vad våra verkliga behov är. Vad gör oss mänskliga. Många hjälper varandra att komma igenom den här tiden.

Vi tvingas in i nya situationer och tankemönster beroende på de utmaningar vi står inför. I alla svårigheter är detta en situation som innebär förändring. Som ett samhälle och som en människa. Att känna rädsla eller ångest är helt normalt.
De val vi gör individuellt och som samhälle under denna tid kommer att påverka oss under lång tid.

 

All of a sudden "the time stops" and we move

Mother Earth makes us stop and asks us to pause for a while.
A
ll our plans will be put on the shelf for a time

We are groping for something that is familiar but nothing is like something we have seen before. In the midst of all emotions, our society shows strength beyond the ordinary. We realize what is really important. What our real needs are. What makes us human. Many people help each other to get through this time. 

We are forced into new situations and patterns of thinking depending on the challenges we face. In all difficulties, this is a situation that involves change. As a society and as a human being. Feeling fear or anxiety is perfectly normal.

The choices we make individually and as a society during this time will affect us for a long time.

 

Snurra min jord

Jan Malmsjö

 

Du snurrar, min jord, som en stjärna
Du virvlar i vind som en tärna
Som fartyg har virvlande tärnor
Har jorden en snurra av stjärnor
Snurra min jord
Låt mig följa med dig
Jag är lika värnlös som du
Snurra min jord
Du får inte ge dig
Jag vet ingen stjärna som du
Snurra och dansa med oss
Fast vi är bara bloss som du
Du skälver min jord
Som du själv är ombord, min vän
Natten söker alltid dagen
Du välver, min jord, omkring solen
Du skälver en sträng på fiolen
Som världskrigen stämmer i anden
Och världsalltet klämmer i handen
Snurra min jord
Låt mig följa med dig
Jag är lika värnlös som du
Snurra min jord
Du får inte ge dig
Jag vet ingen stjärna som du
Ja, lika lite som du
Vet varför det blir som nu
Du är vad du bär
Och hur det än är, min vän
Natten griper efter dagen

 

Det virvlar av nätter kring jorden
Och hån heter rätten på borden
Det brusar i stjärnkammarakten
Vem lånar en ljusstund åt makten

Snurra min jord
Låt mig följa med dig
Jag är lika värnlös som du
Snurra min jord
Du får inte ge dig
Jag vet ingen stjärna som du
Snurra så följer jag med
Jag vill leva i fred som du
Jag tror på dig jord
Och jag följer din stjärnas lag
Gärna natt, men natt blir kanske dag

 

 

Eva Wirén
Eva Wirén


Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in My world - in color

Målarredskap för inspirationen / Painting tools for inspiration
Målarredskap för inspirationen / Painting tools for inspiration

July 04, 2020 2 min read

Hej alla konst och målarvänner. 

Den svenska sommaren är äntligen här och de flesta av oss kommer troligen spendera vår semester i Sverige. 

Att våga möta rädslan / Dare to face the fear
Att våga möta rädslan / Dare to face the fear

June 24, 2020 4 min read

Like the sky over New Delhi
Like the sky over New Delhi

May 13, 2020 2 min read

Sign up for newsletter - Color my life