April 24, 2020 2 min read

Jag tror att jag och många andra skulle skriva under på att vi som människor är beredda att kämpa för det vi tror på att vi har en stark vilja och det som är viktigt för oss är vi beredda att slåss för.

Jag noterar just nu att vi kämpar på olika nivåer för att återta vårt vanliga liv. Jag ser oftare i text  .....När kan jag ..... När får vi igen.... Jag vill kunna ... jag tänker inte acceptera.....  Vi vill så gärna ha kontroll igen.
Tiden går och veckorna läggs till månader och en djupare insikt lägger sig. Vi kanske inte får tillbaka vårt gamla liv så snabbt som alla önskar. Vi kanske aldrig kommer att få tillbaka vår gamla vardag igen.
Vad händer med mitt liv då? Hur kommer min verklighet att se ut? Vem är jag?

Det tar ju så klart olika lång tid för oss att acceptera en ny ordning och en ny vardag. Att gå från kamp till acceptans. Vi brukar till slut landa i acceptans och en ny frid infinner sig. Vi får ny handlingskraft utefter de nya förutsättningarna. Vi är redo att ta ut en ny riktning och gå vidare med nya drömmar. 

 

I think that I and many others would say that we as people are prepared to fight for what we believe in. We have a strong will and what´s important to us, we also are prepared to struggle for.
I note right now that we are fighting at different levels to regain our ordinary lives. I see more often in text ..... When can I ..... When will we again .... I want to ... I do not intend to accept ..... We would like to have control again. Time goes by and the weeks are added to months and a deeper insight is added. We may not get our old life back as quickly as everyone wishes.
We may never get back to our old lives again. What happens to my life then? What will my reality look like? Who am I?
Of course, it takes us a long time for us to accept a new order and a new everyday life. To go from struggle to acceptance. We usually end up in acceptance and a new peace comes into being. We are given new impetus to act on the new conditions. We are ready to take a new direction and move on with new dreams. <3

Eva Wirén
Eva Wirén


Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in My world - in color

Målarredskap för inspirationen / Painting tools for inspiration
Målarredskap för inspirationen / Painting tools for inspiration

July 04, 2020 2 min read

Hej alla konst och målarvänner. 

Den svenska sommaren är äntligen här och de flesta av oss kommer troligen spendera vår semester i Sverige. 

Att våga möta rädslan / Dare to face the fear
Att våga möta rädslan / Dare to face the fear

June 24, 2020 4 min read

Like the sky over New Delhi
Like the sky over New Delhi

May 13, 2020 2 min read

Sign up for newsletter - Color my life