July 04, 2020 2 min read

 

Hej alla konst och målarvänner. 

Den svenska sommaren är äntligen här och de flesta av oss kommer troligen spendera vår semester i Sverige. Jag märker att jag har lättare att gå in i den lilla världen och bli mer uppmärksam på små detaljer om jag är i bekanta miljöer. Kanske ni också kommer besöka bekanta platser. Jag älskar att försvinna in i andra världar titta djupt och länge in i en blomma, följ en insekts arbete eller se mönster i stenar, moln eller blad.  Inget annat får störa mig.

När jag reser tar oftast med mig akvarellpapper och färger. De är lätta att bära med eller ett skissblock och lite kol. Istället för att föra dagbok blir det skisser av människor på ett cafe, en byggnad eller något annat som fäster min uppmärksamhet och ger ett minne från platsen. 

När väl inspirationen har fått fäste så fungerar de flesta redskap för skapande. 

Jag önskar er alla en avkopplande sommar och ett fritt skapande 

Kram Eva

 

 

Hi all art and painters.

The Swedish summer is finally here and most of us will probably spend our holiday in Sweden. I notice that it is easier for me to enter the small world and pay more attention to small details if I am in familiar surroundings. Maybe you will also visit familiar places. I love to disappear into other worlds look deep and long into a flower, follow the work of an insect or see patterns in stones, clouds or leaves. Nothing else can bother me.

When I travel, I usually bring watercolor paper and colors. They are easy to carry or a sketch pad and some charcoal. Instead of keeping a diary, there are sketches of people at a cafe, building or something else that catch my attention and give a memory of the place.

Once inspiration has gained hold, most tools for creation work.

I wish you all a relaxing summer and a free creation

Love Eva

Eva Wirén
Eva Wirén


Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in My world - in color

Att våga möta rädslan / Dare to face the fear
Att våga möta rädslan / Dare to face the fear

June 24, 2020 4 min read

Like the sky over New Delhi
Like the sky over New Delhi

May 13, 2020 2 min read

Are you a fighter
Are you a fighter

April 24, 2020 2 min read

Sign up for newsletter - Color my life